TÂN THỦ TOÀN TẬP VỀ – TLBB3

Cách chơi toàn tập về TLBB FPT 2.9 – Khổ Tận Cam Lai

🎯Cách nhập CODE : 

🔹Code Tân Thủ : CODETLKHOTANCAMLAI

Nhập CODE tại NPC Hỗ Trợ tọa độ : 88,176 Lạc dương

Điểm danh hàng ngày : Nhận được 5 vàng khóa 

Vàng có thể đổi thành KNB  tại NPC Hỗ Trợ tọa độ : 88,176 Lạc dương

Nhận VIP theo Mốc nạp tại NPC Hổ trợ Tô Cầm tọa độ : 94 , 176 Lạc dương

🌍Drop và Mốc VIP : http://bit.ly/Drop-TLBB-2010ver3

Nhận quà Lên Level, Đổi Vàng Thành KNB ở loi đài LD

KNB khoá không kiếm được !

🎯Tỹ lệ nạp thẻ và cách nhận Điểm Tặng khi nạp thẻ : 

🎯 Khuyến mãi 40% Bạc chuyển : 7 Ngày Đầu Open Sever
☑Tỉ lệ nạp thẻ ĐT, Gate là 10:7 ( Thẻ 100K = 70.000 Điểm tặng ) Chưa tính khuyến mãi
☑ Tỉ lệ nạp ATM là 10:10 ( 100K VND = 100.000 Điểm tặng ) Chưa tính khuyến mãi

Đổi Bạc Nạp tại tọa độ : 65,37 Tiền Trang

( Không Cần Thoát Game )  

🎯Cách Reset giờ chơi : ( Khi Online quá 5 giờ và bị trừ 50% kinh nghiệm )

Chỉ Cần Thoát Game Vào Lại

🎯Auto TLBB : 

Tải Auto : https://tlbb2010.com/auto-tlbb-auto-thienlongbatbo/

Mua Key tại : https://www.facebook.com/AutoTLBBPrivate/

Cách Kiếm Vàng : 

Đi Thủy Lao

Chạy Thương Nhân 

Bắt Đom đóm tại Dạ Tây Hồ 

Khắc Phục Lỗi Bắt đầu Game : Game.exe – System Error : 

Tắt window def , vào thư mục Bin giải nén Binrar

Vào Win Sercurity Setting = > Vào Virus & Threact Protection => Manage Setting => Tắt hết chức năng từ on thành off hết
Xong vào thư mục Bin của TLBB => Giải nén Binrar là có thể vào được game !

TL3GATE