THÔNG BÁO: SÁT NHẬP SERVER CŨ VÀO MÁY CHỦ ĐÀO HOA TRẬN

 
Kính gửi các bằng hữu
 
Do tình hình các máy chủ cũ thường xuyên có lỗi đột xuất nên sẽ chọn cụm máy chủ Đào Hoa Trận làm gốc , mong sự sát nhập này sẽ mang màu sắc mới và ổn định cho game . Những bằng hữu ở máy chủ cũ nhanh chóng di dời đồ vật trong thương hội để chuẩn bị di dân sang Đào Hoa Trận!!!
 
🆘Thông báo sát nhập 📛 3 SV 【Thập Diện Mai Phục – Bàn Long Kích – Lạc anh Kiếm】 vào Cụm SV Mới 【Đào Hoa Trận】
⏰Thời gian sáp nhập dự kiến vào 14h00 trưa ngày 28/07/2021
⏰Thời gian hoàn thành dự kiến vào 16h00 ngày 28/07/2021 (nếu hoàn thành sớm hơn dự kiến thì admin sẽ có thông báo đến quý bằng hữu)
 
 
➡️LƯU Ý:
🆘 Do việc sáp nhập làm dữ liệu server ngày càng lớn, để hạn chế việc này, hệ thống sẽ tự động xoá tất cả các nhân vật có cấp độ nhỏ hơn 85.
🆘 Điểm Tích lỹ ở 3 Cụm【Thập Diện Mai Phục – Bàn Long Kích – Lạc anh Kiếm】Sẽ bị xóa, các bằng hữu ở máy chủ này cần sử dụng trước khi bị xóa mất
📛Do đó, BQT không chịu trách nhiệm về các tổn thất trong các nhân vật đó.
🔰 Sau khi sát nhập, thương hội và bang hội ở 3 Server 【Thập Diện Mai Phục – Bàn Long Kích – Lạc anh Kiếm】 sẽ bị mất, vì vậy quý bằng hữu ở 3 server trên hãy di chuyển đồ sang acc phụ có level cao hơn 85.
👄💏Chúc các bằng hữu một ngày tốt lành.
TL3GATE